OPP

OPP

CARACTERÍSTICAS GENERALES

  • Alto módulo de rigidez. 
  • Baja elongación. 
  • Fácil rasgado unidireccional. 
  • Calibres a partir de 20 micras.
  • Transparentes o pigmentadas.       
 

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

  • Alternantiva efectiva al BOPP.
  • Apto para impresión por cara o dorso. 
  • Excelentes propiedades ópticas. 
  • Aplicación etiquetas Wrap Around. 
  • Alta resolución de impresión.